17. 11. 2016

Naše hodnoty

Firemní hodnoty W2W

Budovat a chránit dobré jméno firmy

Vystupuje-li kdokoliv z nás v situaci, v níž může být důvodně pokládán za zástupce  agentury Way to work, vyjadřuje pouze stanoviska firmy a nikoli své vlastní postoje. Majetek firmy Way to work, nebo jeho klientů (podniků) používáme zodpovědně, v rámci své pracovní činnosti a vždy dodržujeme oprávněný účel využití.

Profesionální jednání (dovnitř x ven)

Veškeré naše služby poskytujeme v souladu s firemními hodnotami a profesními standardy. Respektujeme důvěrnost informací a soukromí svých klientů, zaměstnanců.

Respekt (úcta navzájem)

Se svými spolupracovníky a všemi obchodními partnery jednáme s respektem, důstojně, čestně a zdvořile. Absolutně se vyvarujeme diskriminace a obtěžování na pracovišti.

Orientace na klienta

Náš klient a jeho potřeby jsou vždy na prvním místě. Nabízíme kvalitní, standardní služby, ale i řešení „na míru“ dle potřeb zákazníka. Naši prioritou je seriózní, loajální a profesionální přístup.

Týmová orientace

Máme jasně určené role, táhneme za jeden provaz a víme, že patříme k sobě. Jsme sami sobě jistotou a důvěřujeme si.

Rozvoj potenciálu

Prvotřídních výsledků můžeme dosáhnout pouze tehdy, pokud každý z nás bude klást vysoké požadavky sám na sebe. Investujeme do tréninku a rozvoje svých zaměstnanců , špičkový výkon dokážeme ocenit. Jsme v nepřetržitém  procesu učení se, zlepšování dovedností a profesních znalostí .

Sociální zodpovědnost – charitativní činnost

Nejme lhostejní k osudům druhých lidí , pravidelně přispíváme rodičům v tíživé životní situaci a stali jsme se členy nadace Dobrý anděl, kam každý měsíc přispíváme.