30. 12. 2015

Registrační formulář

Nahrajte soubor ve formátu *.pdf nebo *.docx.

Souhlasím s tím, aby agentura Way to Work (IČ 03820190) zpracovávala mé osobní údaje za účelem předložení pracovních pozic. Zároveň souhlasím s tím, že agentura Way to Work může mé osobní údaje poskytnout v míře nezbytné pro účely zpracování i třetím stranám (zaměstnavatelům), pokud se jimi nabízená pozice v základu shoduje s mými požadavky na pracovní pozici. Souhlas uděluji na dobu 2 let, přičemž tento souhlas mohu kdykoliv odvolat a nebo požádat o prodloužení této lhůty.